VirtueMart Login

Jenica Popescu, Sabin Rizescu: Inflatia si sistemele monetare

Aparitii, disparitii/ arrow Jenica Popescu, Sabin Rizescu: Inflatia si sistemele monetare

Jenica Popescu, Sabin Rizescu: Inflatia si sistemele monetare

Autori: Jenica Popescu, Sabin Rizescu

Evolutia economico-sociala contemporana se caracteri- zeaza fata de trecut printr-un grad de complexitate ridicat, marcat de existenta si manifestarea unor fenomene si procese a caror interdependenta creste continuu. De aceea, abordarea atât a proceselor de ansamblu, cât si pe componentele de baza presupune descifrarea unor elemente noi de teorie si de politica economica.

Abordarile teoretice trebuie sa porneasca, dupa parerea noastra, de la ceea ce se regaseste in literatura economica pâna azi, cât si de la manifestarile concrete, atât la nivel national, dar mai ales zonal-regional si global.

Daca o serie de procese, respectiv cresterea si dezvoltarea economica, inflatia, somajul s.a.m.d. sunt deja aspecte cu caracter general, modul de manifestare înregistreaza atât elemente comune, dar si importante deosebiri de la o tara la alta, influentate fiind de nivelul atins in dezvoltare, de structurile economice, conjunctura la un moment dat, potentialul în resurse si factori de productie s.a.

Analiza proceselor inflationiste din zilele noastre, inclusiv din România, consideram ca poate fi abordata numai într-un asemenea context general, numai în interdependenta si influentele dintre diferitele fenomene ce caracterizeaza evolutiile concrete la diverse niveluri. Mai mult, lumea contemporana se caracterizeaza prin adâncirea si diversificarea interdependentelor pe diferite planuri, ceea ce face ca orice aspect al vietii economice sa fie abordat nu numai în raport de realitatile interne, dar si de cele ce se manifesta pe plan zonal si global. Dealtfel, literatura economica si evolutiile la scara nationala sau a unor organisme economice atesta relatia de inversa proportionalitate între independenta si interdependenta.

  • 250 pagini format A5
  • ISBN (10) 973-87873-4-3
  • ISBN (13) 978-973-87873-4-6
Cititi cateva pagini din Jenica Popescu, Sabin Rizescu: Inflatia si sistemele monetare (123,25 KB)

Autorii E9